Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zajímavé

Za vším hledej člověka

Kromě materiálních a finančních zdrojů každý podnik potřebuje ke své činnosti i lidi. Právě lidé naplňují představy o úspěchu, vlivu a ekonomickém růstu našeho podniku. Proto je jednou z nejdůležitějších aktivit vrcholového vedení výběr spolupracovníků.

Všichni lidé, kterým hodláme svěřit do rukou část odpovědnosti za budoucnost podniku by měli mít kromě odborné kvalifikace i charakterové vlastnosti, které budou zárukou efektivní spolupráce. Výběr a obsazení pozic ve výkonném managementu je seriózní úkol a jeho dokončení závisí na parametrech, které musíme brát v úvahu.

Osobní vazby, dlouholetá přátelství či známosti ze školy nesmí a nemohou být jediným parametrem podle kterého budeme vybírat své výkonné manažerů.

Daleko důležitější je otázka etických principů, osobních postojů a mravní tolerance k různorodé formě nátlaku, který může v rámci služebních povinností nastat. Je-li nezralý a nepřipravený člověk vystaven lákadlům svého postavení, tak velmi těžko rozlišuje, zda se mu těchto výh…

Nejnovější příspěvky

Co je potřeba k podnikání ?

Relativita hospodářských výsledků

První kroky ve finančním řízení

Co je to controlling

Jednoduše o financích

Chytře na rizika

Jak neudělat chybu, která může ohrozit podnikání

Co vás ve škole nenaučí